O MNIE

 

Byłem wychowany od dziecka w tradycji niepodległościowej i antykomunistycznej oraz etosie AK. Od pierwszych dni stanu wojennego podjąłem działalność konspiracyjną, najpierw z kolegami ze szkoły, a następnie w Grupach Oporu Solidarni. Przebywając w Szwajcarii od września 1982 roku, działałem w szwajcarskim Komitecie Obrony Więźniów Politycznych w Polsce oraz współpracowałem z biurem “Solidarności” w Paryżu i Szwajcarską Federacją Pomocy Pracowniczej, zdobywając fundusze na pomoc podziemnym strukturom w Polsce. Moją równoległą działalnością była organizacja pomocy dla więźniów politycznych i podróżowanie w charakterze kuriera, przekazując informacje o więzionych w Polsce do szwajcarskich organizacji walczących o ich uwolnienie. Zostałem zatrzymany przez SB w kwietniu 1987 roku, w czasie kilkudniowego pobytu w Polsce, na kilka tygodni przed maturą. Decyzją departamentu II MSW zabrano mi paszport, który odzyskałem dopiero kilkanaście miesięcy później, uniemożliwiając mi w ten sposób powrót do Szwajcarii i zdanie matury. Przez cały okres zatrzymania w Polsce byłem zaangażowany w działalność konspiracyjną.

Link do materiałów IPN: https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/958ef2e9-7e86-48c7-9355-90fc631ac1e7