1 marca 2021 -Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Przez wiele lat po wojnie walczyli z komunistycznymi najeźdźcami, domagając się wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej. Komuniści wydali im bezwzględną walkę. Byli ofiarami straszliwych tortur, skrytych mordów i fingowanych procesów politycznych. Zrobiono z nich bandytów i skazano na zapomnienie, wrzucając zwłoki zamordowanych do bezimiennych dołów z wapnem i wymazując ich z narodowej pamięci. Dzisiaj znowu postkomunistyczne elity obrzucają ich błotem i próbują zrobić wszystko, aby nie wspominać o bohaterach antykomunistycznego podziemia. Pamiętajmy o poświęceniu tych, którzy oddali swe życie za Polskę!

Ich święto zostało uznane za obowiązujące Ustawą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  3 lutego 2011 r. o ustanowieniu  Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”: „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”  – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia  dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *